fredag 31 januari 2014

Att ta riskerJag var på en improvisationskurs i teater och ledaren fick frågan hur det vara att improvisera inför publik. Att arbeta som improvisatör. Att spela teater utan manus. Att kasta sig ut.  Ja, ni förstår.

Hennes svar var att hon inte var ensam. Hon och hennes kollegor kastade sig ut tillsammans. De bejakade varandras idéer och hämtade kraft och mod i varandras blickar. För det mesta föddes associationer som lyfte högt  och vilt. Men det  hände att det blev platt. Det fanns liksom inbyggt i hela grejen.   

Att följa sitt liv likt ett skrivet manus är tryggt. Jag vet vad jag ska säga, vad jag ska göra och när jag ska agera.  De repliker jag vet går hem upprepar jag likt en papegoja.  Till slut blir det en sådan tristess att jag inte står ut. Det måste till något annat, något vars utgång är oviss. Annars blir jag bara ett skal. Jag vet hur det är. Inte roligt alls. Bara, bara tomt.

När jag stått stilla så länge att  jag krymper. När jag är så skraj för det nya att hjärtat rusar som på en liten harpalt. Då är det dags. Jag hämtar mod i blickar som vill  mig väl. Jag kastar mig inte handlöst rakt ut. Men jag går några kliv rakt fram där jag brukar gå lite på snedden. Jag står framför och inte bakom. Jag blir synlig.  Och kan både lyfta högt och vilt. Eller landa platt.

                                                                                                                        /Gunilla