måndag 2 juni 2014

Den vilda kreativiteten

Kreativitetens flöde behöver att du ger den sitt utrymme. Den jungianska författaren Clarissa Pinkola Estés uttrycker sig så här”… det handlar om kärlek till någonting, om att älska någonting, ett ord, en bild, en tanke, en person… så mycket att flödet måste ta sig uttryck i skapande. Den vilda kreativiteten strömmar i alla kanaler vi äger, dem vi fötts med och dem vi grävt med egna händer. Vi behöver inte fylla dem, bara bygga dem. Den kreativa kraften lockas lättare fram när det finns ett lämpligt utrymme avdelat för den”. 

Så låt denna sommar vara det utrymmet som din vilda kreativitet längtar efter. En vrå där ditt skrivande kommer i första hand, ett staffli och färgerna lättillgängliga, en fri yta golv där din kropp kan dansa. Du måste själv bereda platsen och tiden och sedan vara beredd på att ta emot och ge gensvar. 

/Eva