onsdag 11 maj 2016

En kreativ person är en person som delar med sig av sin kunskap samt skapar inspiration


För att vara kreativ behövs tid. Tid för eftertanke och reflektion innan man springer vidare mot nya utmaningar och mål.

Kreativitet handlar inte bara om att hitta nya behov och att sälja nya produkter, eller att alltid ha det senaste. Det handlar om att lära sig mer, hitta nya användningsområden för saker samt att förverkliga sina drömmar och hitta njutning i livet. Att göra något nytt av det man har och tänka i annorlunda banor.

Att få tid till avkoppling och njutning, i mitt fall genom att läsa en bra bok eller att skriva en novell och drömma mig bort för en stund är viktigt för att öka kreativiteten. Att skapa något exempelvis när jag gör smycken är både kreativt och avkopplande. Kreativitet ska inte skapa merjobb och stress utan ge avkoppling och frigöra tid till att träffa vänner och ägna sig åt fritidsintressen. Vi behöver fler kreativa personer för att minska stressen i samhället.

Inspiration finns överallt, jag hittar den i naturen, i butiker, i tidningar, ibland på Internet, från böcker men oftast av vänner och folk jag möter. Det gäller att ha ögon, öron och sinnen öppna för att ta emot och att kunna stänga av det som bara blir brus. Att vara kreativ behöver inte betyda att man vill ha och behöver bekräftelse hela tiden, även om det är roligt att få ett gilla på Facebook eller Instagram då och då.

Kreativitet ska även skapa ett intresse, få andra människor inspirerade att bli kreativa de med. Genom att sprida, inte ösa över, sin kunskap för något inspirerar man andra och ökar kreativiteten. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en kreativ person är en lycklig person.
                                                                                               
                                                                                                   /Ulrika Eriksson