fredag 16 juni 2017

Boktips på recept


Hur skulle det vara om du gick till läkaren med din stress, din hjärtklappning eller dina sömnsvårigheter och kom hem med Tomas Tranströmers samlade diktverk under armen?  I England är det inte alls omöjligt. Där samarbetar den offentliga vården med biblioteken för att med hjälp av litteraturen som komplement ge patienterna chans till ett ökat välbefinnande. För många blir skönlitteraturen betydelsefull och ett sätt att hitta ord på svåra känslor.

Jag blir så glad när jag hör om det och börjar genast tänka på hur det skulle kunna yttra sig på min egen vårdcentral.
 
Säg att jag är orolig av mig för barnen. Lite mer orolig än andra. Att jag kanske till och med får svårt att sova. Tänk att jag tror att de råkat ut för det allra värsta när de inte omedelbart svarar på mobilen. Tänk att jag installerar appar och följer varje steg de tar. Tänk att jag en dag inser att jag måste bryta mönstret och går till doktorn. Och att hen då lyssnar inkännande, letar i sin dator och printar ut Henry Parlands dikt om att det fattas lite svalkande likgiltighet i moderns kärlek.  

Och att jag då säger att det är rätt spår men inte helt och hen då letar vidare i sitt arkiv. Där finner hen ett flertal korta texter under rubriken ”Att släppa taget” och så går jag hem med en kort betraktelse över den gamla eken som under hösten låter löven dansa fritt. Jag läser den under veckan som går  och på återbesöket berättar jag om den haft någon inverkan på min oro. Om oron fortfarande biter sig fast kanske jag blir ordinerad något tyngre eller i alla fall något som slår an den rätta tonen i mig.  

Eftersom min läkare på vårdcentralen inte är specialist på just orosproblematiken får jag en remiss till en specialist. När rätt bok hittas läser jag exakt så många stycken eller kapitel som ordinerats. Och en vacker dag, för hur den än är så kommer jag att uppleva den som vacker, när barnen ringer mig och frågar hur det är eftersom jag låtit dem vara ifred, så kommer jag att vara noggrann med nedtrappningen. Fortsätta att läsa lite då och då. Ända till jag kan gå tillbaka till dikten om eken som låter löven falla fritt. Och känna att den fäster. 

Ja, gärna. Så vill jag att det ska fungera. Just nu har jag problem med immunförsvaret och förkylningarna har kommit tätare än vanligt. Jag undrar vad min för tillfället inhyrda läkare skulle svara om jag bad på tips om läkande läsning?

 

                                                                                                      /Gunillafredag 2 juni 2017

Berätta din kropps verser

Jag har förut skrivit ett inlägg om att arbeta med narrativa intervjuer i utredningar av kränkande särbehandling, vilket också är temat i min bok som kommer i höst. 


Vid ett tillfälle fick jag en fråga om det inte var så att Narrativ metod betraktas som lite ovetenskapligt? Många personalstrateger vill ha ”bevis”, inte berättelser, påtalades det.

Jag har ägnat en hel del tid åt att beskriva skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Förklarat att vetenskapliga metoder lutar sig på olika filosofiska grundantaganden om hur världen och vetande är beskaffad. Säkrare mark än så står vare sig naturvetenskapen eller humaniora. Om man inte är teoretisk nörd som jag som läst vetenskapsteori och idéhistoria är det lätt att hemfalla till att det finns bara en sorts vetenskap och då menar man i regel naturvetenskap.

Låt vara hur det vill med detta. Nu har en bro börjat byggas mellan narrationer och medicin. Det började med en läkare i USA som insåg att patienternas berättelser gav henne betydligt mer värdefull information om sitt tillstånd om de fick berätta sin historia. För att få veta mer om berättande och hur det fungerar började hon studera engelsk litteratur och har skapat en utbildning för läkarstudenter och allmänmedicinare i narrativ metod. Nu har det kommit till Sverige och det har startat en förening. Svenska föreningen för narrativ medicin.

Nu har de också fått statliga medel från socialstyrelsen för att utveckla en mer personcentrerad vård genom narrativ medicin i första hand i vården av patienter med kroniska sjukdomar.

Det här är ett stort erkännande av berättandets betydelse. Jag är säker på att det kommer att bana väg för ett helt nytt sätt att väva in berättarkonst i rum där det annars mest varit prat och återvändsinformation. Nej, jag skrev inte fel. Jag konstruerade ett nytt ord. Gör det, ni också. Berika ditt språk och du berikar andra. Och dig själv.

fil.mag. Anneli Matsson
____________________


Anneli har en Master of Art i litterär gestaltning, är adjunkt, beteendevetare och organisationskonsult med specialisering på kränkande särbehandling och aggressivt beteende, författare och poet. I höst kommer hennes bok Kränkt eller Särbehandlad som beskriver en utredningsmodell basrad på narrativa intervjuer. Medlem i Sv. föreningen för Narrativ medicin. Blogg: https://nouw.com/inklusive