tisdag 5 maj 2015

Magnolian blommar nu!


"Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk/ for jag till den snötäckta ön./ Det vilda har inga ord."
Mats Söderlund använder sig av Tranströmers dikt Från Mars -79 i senaste numret av Skriva för att resonera kring poesins väsen, poesin som har mer språk än ord, som visar det bortom orden: " Poesi är inte det talbaras eller skrivbaras konst. Det är konsten att hitta språk för det ordlösa, det är inte själva orden som talar. Det är sammansättningen av ord. Kontrasterna, rörelserna, rytmen, ljuden, mellanrummen".

Det vilda har inga ord. Det vilda är huden som knottrar sig, smaklökarna som fnittrar, hörselmembran som vibrerar, djupa, djupa andetag som fyller dina revben med rymd. Och ändå, orden som också når fram, orden som ger tröst. Så här skriver Barbro Lindgren:

Djupt djupt inne i sorgens
mörker, glimtar en annan
sorts glädje fram,
en allvarligare glädje,
i grunden besläktad med sorg.

Se  magnolian! Den blommar nu!/Eva