onsdag 24 september 2014

Bara göra!

I Babel förra veckan så pratade Karl Ove Knausgård och Tore Renberg om frihet och skrivande. Hur nödvändig friheten är och att det är själva innebörden av att vara en skrivande människa. Det att vara fri. Och hur friheten kräver din vaksamhet mot det som gör den bunden; förväntningar - både egna och andras. Den enda plikt som författaren har är att följa den egna lusten. Lusten som är en parameter för det allra viktigaste, det nödvändiga. 

Där, med vittringen mot det egna lustspåret så är det bara att GÖRA. Göra fel, stå ut med misslyckandet, göra mera, göra igen. 

Just så enkelt. Bara göra i frihet.

/Eva
fredag 5 september 2014

En hängbro mellan likgiltighet och lidelse                                                                                 
I  Berget av arbete löper många bergskedjor. Tjafs, Sammanbiten, Gräns , Omöjligheter och Totalt glömt bort. Ett flygplan laddat med Undanflykter  verkar ha sin destination mot vägen Flyktstråk. Fortsätter man en bit västerut hamnar man i floden Anletes svett  som tycks flyta rätt igenom ett Profitcentrum . Det finns också ljust gröna partier, som lummiga gräsmattor. Där kan man stava till Energi  och Entusiasm.

På ett kartblad längre fram under rubriken  Det rena nöjet  finns både Överflödets hav och Tillfredsställelsens bukt. Byn Lärkan ligger, kan man  nog säga, sydost om byn Liderlig. Staden Fri verkar till sin storlek vara jämförbar med staden Glädje. Småöarna Guppa och Badboll är bara  marginellt mindre än ön Vagga.

Allt det här kommer från  en bok som Eva och jag håller hårt i, en kartbok som heter Tillvarons Atlas och är  utformad av Loiuse van Swaaij och Jean Klare. Här finns mänsklighetens alla tillstånd transformerade till järnvägsnät, broar, träskmarker och klara vatten. Med dessa kartor som inspiration kan man rita sina egna. Skissa fram en slagruta som ger utslag för vatten i Tristessens öken. Eller fläta en hängbro mellan Likgiltighet och Lidelse.

                                                                                                /Gunilla