onsdag 15 juni 2016

Jag tror att en regnbåge kommer ut ur allt detta till slut"Jag tror att en regnbåge kommer  ut ur allt detta till slut. " Orden är Terry DeCarlos, chef för The GLBT center,  en knutpunkt för gayinvånarna  i Orlando. 

Det som har hänt går inte att föreställa sig, är omöjligt att ta in. Som ringar på vattnet sprider sig tragedin för var och en som dödats, för var och en som skadats.  Den inre ringen är given, alla anhöriga, alla som kände de drabbade. Och så ringen lite längre ifrån; de som var bekanta, de vars vägar  någon gång korsats, kanske på ett sätt som man inte ens varit medveten om.  Ringarnas återverkningar fortplantar sig  i var och en av oss.  Av den enkla anledningen att vi alla hör ihop. 

Vad gör man av sin oro, vad gör man av sin rädsla, vad gör man när terror och mörker slår till med obönhörlig styrka? Så här skriver  Peter Sandelin:

I den tunga tiden; odla inte bly,
I den mörka tiden; odla inte 
               mörker.
Den mörka tiden
är en såningstid för ljuset.
Odla ljuset.
Älska

Det är på det viset som en regnbåge kommer att manifesteras på himlen.

                                                                                                                    /Gunilla