onsdag 1 februari 2012

Att mötas och att släppa

Jag tillhör dem som har svårt att släppa taget, lämna och gå vidare. Kanske är det rädsla för att bli utan, kanske är det devisen ”man vet vad man har men inte vad man får”. Håller hellre hårt i det som är, än erkänner att detta är förbi, detta är redan över. Det kan handla om vanor, om relationer, om mitt sätt att se på mig själv och världen.  

Någon sa så klokt; ”Att mötas är att vandra en bit på vägen tillsammans. När det är tid så går man vidare på sig egen väg. Man lämnar varandra med tacksamhet över den gemensamma vandringen och öppnar sig för nya vandringssällskap.” 

Det finns många bottnar. Tillit. Tro på sin egen förmåga. Frihet. Också denna dikt av Margareta Ekström hjälper mig:  

För att man ska kunna flyga 
måste skalet klyvas 
och den ömtåliga kroppen blottas
  
För att man ska kunna flyga 
måste man gå högst upp på strået 
också när svindeln kommer  

För att man ska kunna flyga 
måste modet vara något större än rädslan 
och en gynnsam vind råda  

/Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar