onsdag 29 mars 2017

Narrativa intervjuers magi


I över femton år har jag lyssnat på människor som berättat sin historia. Sin arbetshistoria. Sin sårbarhet där.
   Det handlar om utredningar av konflikter och kränkande särbehandling i arbetslivet.
   ”Vad är det som hänt?”
Narrativa intervjuer skiljer sig från andra slags kvalitativa intervjuer med olika tema man på förhand bestämt. Då missar man berättelsen. Människan är en berättelse, skriver Clarence Crafoord. Jag håller med. Vi har en inneboende önskan om att förmedla vad vi varit med om. Och vi har en intuitiv förmåga att göra detta begripligt för andra. När vi varit med om något viktigt vill vi berätta. Idag är narrativ forskning etablerat inom samhällsvetenskapen och berättandet är inte längre förbehållet terapirummet. Det beror förstås på att tillämpningen är så mycket bredare.
   Konflikter och kränkande särbehandling är tunga ämnen. Det är svårt att förstå. Narrativa intervjuer gör att en händelseutveckling blir begriplig. Jag har så många gånger sett magin i samband med redovisningar av svårsmälta resultat. Människor kommer in och är spända, obekväma och ofta inställda på att ingenting gott kommer att komma ut av det här. Hur ska det bli annat än anklagelser mot den andre parten? Och sedan… Transformation. Uttrycket i människors ansikte när någon förstår. När erfarenheter kläs i berättande går det att relatera till. ”Ja… det här känner vi igen.” Eller ”Det här ger ett nytt ljus på saken, det här visste vi inte”. Oavsett om resultatet varit väntat eller oväntat så stiger det i rummet fram ett slags upphöjt lugn. En klarhet som öppnar upp låsta föreställningar eller spretigheter som nu hänger ihop och har vävts samman till flera kapitel i en bok som kompletterar olika människors perspektiv på ett händelseförlopp.
Det är magin. Att möjliggöra insikter som kan leda till läkning, handlingsalternativ och förståelse. Att lyfta fram sammanhanget där något hänt och se det med ny klarhet.

Gästbloggare Anneli Matsson; fil.mag i psykologi, organisationskonsult och författare till Konflikters liv och död (kommer snart i nyutgåva)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar