fredag 2 juni 2017

Berätta din kropps verser

Jag har förut skrivit ett inlägg om att arbeta med narrativa intervjuer i utredningar av kränkande särbehandling, vilket också är temat i min bok som kommer i höst. 


Vid ett tillfälle fick jag en fråga om det inte var så att Narrativ metod betraktas som lite ovetenskapligt? Många personalstrateger vill ha ”bevis”, inte berättelser, påtalades det.

Jag har ägnat en hel del tid åt att beskriva skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Förklarat att vetenskapliga metoder lutar sig på olika filosofiska grundantaganden om hur världen och vetande är beskaffad. Säkrare mark än så står vare sig naturvetenskapen eller humaniora. Om man inte är teoretisk nörd som jag som läst vetenskapsteori och idéhistoria är det lätt att hemfalla till att det finns bara en sorts vetenskap och då menar man i regel naturvetenskap.

Låt vara hur det vill med detta. Nu har en bro börjat byggas mellan narrationer och medicin. Det började med en läkare i USA som insåg att patienternas berättelser gav henne betydligt mer värdefull information om sitt tillstånd om de fick berätta sin historia. För att få veta mer om berättande och hur det fungerar började hon studera engelsk litteratur och har skapat en utbildning för läkarstudenter och allmänmedicinare i narrativ metod. Nu har det kommit till Sverige och det har startat en förening. Svenska föreningen för narrativ medicin.

Nu har de också fått statliga medel från socialstyrelsen för att utveckla en mer personcentrerad vård genom narrativ medicin i första hand i vården av patienter med kroniska sjukdomar.

Det här är ett stort erkännande av berättandets betydelse. Jag är säker på att det kommer att bana väg för ett helt nytt sätt att väva in berättarkonst i rum där det annars mest varit prat och återvändsinformation. Nej, jag skrev inte fel. Jag konstruerade ett nytt ord. Gör det, ni också. Berika ditt språk och du berikar andra. Och dig själv.

fil.mag. Anneli Matsson
____________________


Anneli har en Master of Art i litterär gestaltning, är adjunkt, beteendevetare och organisationskonsult med specialisering på kränkande särbehandling och aggressivt beteende, författare och poet. I höst kommer hennes bok Kränkt eller Särbehandlad som beskriver en utredningsmodell basrad på narrativa intervjuer. Medlem i Sv. föreningen för Narrativ medicin. Blogg: https://nouw.com/inklusive

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar