onsdag 6 mars 2013

En bok blir till!

Eva och jag ska skriva en bok ihop. Vi har pratat om det länge, vi skrev in det som en punkt i dokumentet Vision för flera år sedan.  Men nu är det mer greppbart , ”hands on” liksom, och vi pratar syfte och struktur, kapitelindelning och layout med en nästan febrig intensitet.

 Vilken ton ska boken ha? Vilken berättarröst? Vi är ju två individer, som personer rätt olika, och så ska vi då tillsammans tråckla ihop detta blivande mästerverk med varsamma händer. Det ska bli en inspirationsbok i skrivande och att det finns miljoner böcker i ämnet viftar vi ledigt bort med vänsterhanden. För nu ska vi göra det på vårt sätt och det ska bli så vansinnigt kul, fast frågorna hopar sig till en mindre pyramid.

 En fråga som jag tog upp igår var att om någon av oss får till en synnerligen elegant formulering,  så kan det hända att  ens ego inte vill att medförfattaren ska ha credit för det. Egot vill tvärtom sätta copyright efter en sådan mening och det egna namnet ska lysa i eldskrift. Egon är ena lömska typer. Eva nickade dystert, hon hade också tänkt på det. Vi får se hur vi löser det, om vi kan tala allvar med våra egon, om vi kan få dem att träda tillbaka för det högre syftet.

 Eva och jag ska skriva en bok ihop. Hur är det nu vi säger till våra kursdeltagare när det gäller att komma igång?  Något om att leka med språket, att låta det komma som kommer, att släppa prestigen. Om drygt ett år ska boken vara klar. Eva, kom igen – nu kör vi!

 
                                                                                                          /Gunilla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar