måndag 28 september 2015

Poesi större än klassrummet

Just nu turnerar vi i Uppsala med vår workshop Skrivglädje och har bland annat poesiworkshop för mellanstadiet. När jag ska berätta vad poesin betyder för mig så inser jag hur svårt det är att förklara just det. Vad poesi betyder för mig? Poesi är magi, poesi är bilder som öppnar mig för ett annat sätt att vara i, att se, att känna världen, bilder som liksom skälver i magtrakten. Ja, just det, så... någon annan som också har upplevt det som jag upplevt och ger med sina ordytmer, ordbilder ett nytt perspektiv. Detta låter sig inte förklaras, det måste upplevas. Mellanstadiebarnen skapar metaforer med slumpens hjälp "Glädje är en röd bok i Marianergraven", skriver om hur man kan höra längtan på en blåsig gata i Libanon och hur känslan av att spela fotboll är som när ett stim av akvariefiskar snabbt söker sig till betet. Vi upplever tillsammans med barnen och klassrummet blir större och min magtrakt expanderas. Just det, just så...

/Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar